Vilma Nasková
VYUČUJE ŘEMESLA
  • Šitá krajka
  • Zdobení papíru, pasparty, knihařství
Vilma Nasková
Lektorka v oboru šitá krajka, pasparta a práce s papírem.
Vilma Nasková pracuje ve zdravotnictví. Krajce se věnuje ve svém volném čase. Ani ona, jako mnoho dnešních krajkářek, neprošla "oficiálními" školami. Své znalosti získala především v kursech Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel, kde dnes působí také jako lektorka. Její láskou se stala šitá krajka. Svými pracemi usiluje o renesanci této královny krajek. Jejím cílem však není kopírovat staré vzory, ale tvůrčím způsobem se snaží tuto náročnou techniku přiblížit potřebám současného života. Nebojí se porušit pravidla techniky šité krajky, využívá i netradiční materiál a barevnost. Ve své tvorbě se zaměřuje především na oděvní doplňky. Účastní se řady výstav a soutěží doma i v zahraničí. Zúčastnila se rovněž 2. Bienále české krajky ve Vamberku v roce 2004.