VYUČUJE ŘEMESLA
  • Paličkovaná krajka
Ivana Domanjová
Lektorka v oboru paličkovaná krajka.
Paličkovat se naučila ve svých 14 letech ve Školském ústavu umělecké výroby u další krajkářky, Ivy Proškové. Poté vystudovala Střední umělecko průmyslovou školu v Praze - obor hračka a dekorativní předměty. 15 let pak pracovala v Ústředí lidové umělecké výroby v Praze jako řadová krajkářka s titulem Mistr lidové umělecké výroby. Sama toto období považuje za vynikající školu krajkářského řemesla. V ÚLUVu realizovala návrhy předních českých návrhářek této instituce, jako L. Kaprasové, V. Wasserbauerové. V současné době se věnuje vlastní tvorbě. Realizuje především paličkované oděvní doplňky a interiérové krajky. Ke své práci využívá i netradičních materiálům, jako je přírodní lýko, papírový provázek aj. Ráda experimentuje s přízemi různé síly a barevnosti. Brilantní znalost krajkářského řemesla ji umožňuje ve vlastních návrzích uplatnit mnohotvárnost technik a prvků paličkované krajky. Své bohaté zkušenosti uplatňuje též při pedagogické práci, působí jako lektorka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel v Praze a kursy jí vedené patří k nejnavštěvovanějším.