Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

Česká republika, Praha

OIDFA - Mezinárodní organizace paličkované a šité krajky (zal. 1982)

Organisation internationale de la dentelle au fuseau at a ľaiguille
Mezinárodní organizace paličkované a šité krajky

www.oidfa.com
Příští kongresy zde.

 Stáhněte si přihlášku

Myšlenka na založení mezinárodní organizace, která dnes sdružuje téměř všechny země, kde se paličkuje, se zrodila v září roku 1981, na setkání krajkářek a krajkářů v belgických Bruggách. V následujícím roce na krajkářském festivalu ve francouzském Le-Puy-en-Velay připravilo 24 zástupců z účastnických zemí (Anglie, Belgie, Francie, Japonska, Kanady, Německa, Nizozemska, Švédska, Švýcarska a USA) stanovy organizace a byl zvolen výkonný výbor. V roce 1983 vyšel první Bulletin, v roce 1984 se v Bruggách poprvé sešlo generální shromáždění, jehož se účastnilo více než 600 členů.

Dnes má OIDFA má mnohonásobně více členů a dále se rozrůstá. 4x ročně vydává Bulletin, v němž uvádí aktuality z krajkářského světa, nové vzory, podvinky, fotografie, zajímavosti z různých zemí aj. Každý článek je psán v řeči dané země a v angličtině. V rámci členského poplatku dostávají Bulletin všichni členové OIDFA.

Nejviditelnějším počinem této organizace je kongres, který je pořádán každé dva roky, vždy v některé z účastnických zemí. V rámci kongresu se pořádá mnoho výstav typických i moderních krajek jednotlivých zemí, stánky zde mají prodejci a výrobci pomůcek a materiálu, a vydavatelé krajkářských knih.

Pokud máte zájem stát se členy této organizace, stáhněte si přihlášku a vyplněnou ji zašlete na adresu Jolana Davidovičová, Na okruhu 393, 14200 Praha 4. Na stejnou adresu, nebo osobně na adrese VSUŘ Holečkova 61, Praha 5 můžete předat i členský příspěvek, který činí na rok 30 EUR.

Světový krajkářský kongres 2018 - Bruggy

Další světový krajkářský kongres OIDFA se bude konat v belgických Bruggách 17. - 19. srpna 2018.

Již nyní pro Vás chystáme zájezd za belgickými krajkami. Včas budete o všem informováni.

OIDFA 2014 ADELAIDE

Vážené a milé členky české skupiny OIDFA. Velmi děkuji za upaličkované haleny, které daly vzniknout stromu poznání. Pravdou je, že jen dvě naše členky OIDFA sedly a upaličkovaly halenku, dalších pět halen je od skvělých krajkářek, příznivkyň zmíněné mezinárodní skupiny. O to větší jim patří dík. Česká sekce má celkem 19 členů, z těchto členů opět jen někteří (4) přispěli svým dílem, většinou to byly staré již mnohokrát použité věci. I tak za ně děkuji, i staré odložené krajky byly nakonec novější a hlavně modernější než naprostá většina ostatních krajek v jiných národních výstavách.

Z celkové úrovně národních výstav jsem byla velmi zklamaná. Buď tradiční, mnohokrát již viděné krajky, ale technicky ne tak dokonalé jako opravdu staré práce. Vše promícháno s barevnými ptáčky, motýlky a dalšími „obrázky“ všeho druhu. Často design převzat z podvinků jiných autorů – i z našich. Naskládáno vedle sebe pel-mel. Nejlépe všelijak šikmo, kde je zrovna volné místečko.

Jen tři stánky mohu vyzdvihnout. Slovinci opět připravili sérii kvalitních kraječek spojených jedinou ideou. Z tradičních krajek vyzdvihli technické finty a použili je v podobných nově navržených krajkách. Belgičanky vytvořily v předem určených barvách různé trojúhelníky, spojením pak vzniklo cosi nového. Irsko pak připravilo z papíru vystříhané dveře s doplněním krajky. Vše bílé, každý dle svého, každá dvířka jiná. Tyto tři alespoň potěšily, ale jakoby se ztrácely v záplavě těch špatných.

Moje celoživotní usilování o krajku, která bude živá, která bude sloužit současnému pojetí života a bude sesazena z piedestalu, kde se jí nelze dotknout slovem, moderní myšlenkou ani rukou a přesto to bude „zboží“ vzácné a ceněné – tak to se daří velmi málo. Bylo mi z toho smutno. Naštěstí alespoň jedna výstava a několik výtvarníků potěšilo moji duši. Rozepíši se o nich v časopise Paličkování 4/2014 a možná i na těchto stránkách.

Na závěr informace: Kongres OIDFA v roce 2018 bude v Bruggách v Belgii. Ten příští v roce 2016 bude v Lublani ve Slovinsku. Stánek, pozvánky a vše ostatní perfektně připraveno a rozdáváno již nyní.

Iva Prošková