Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

Česká republika, Praha

Učebny VSUŘ
Učebny VSUŘ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Vzdělávacímu spolku uměleckých řemesel akreditace k provádění rekvalifikací v těchto oborech:

Č.J.: MSMT-12102/2016-1/324. Platnost akreditace do 19.12. 2019 pro tyto činnosti:

Ruční tkadlec/tkadlena (v rozsahu 36 hodin teoretické výuky a 170 hodin praktické výuky)

Dráteník/drátenice (v rozsahu 22 hodin teoretické výuky a 132 hodin praktické výuky)

 

Č.J.: MSMT-38080/2016-1/824. Platnost do 6.11. 2020 pro činnost:

Ruční krajkář/krajkářka (v rozsahu 29 hodin teoretické výuky a 175 praktické výuky)

Programy pro splnění podmínek k získání rekvalifikačního osvědčení je nutné projednat s každým posluchačem individuálně. Lektoři uvedených oborů mají k dispozici osnovy výuky a plán pro plnění sestaví s každým osobně dle platných podmínek VSUŘ.