Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

Česká republika, Praha

Učebny VSUŘ
Učebny VSUŘ

V současné době Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neudělilo Vzdělávacímu spolku žádnou akreditaci vzdělávacích programů.

Podle zákona č.179/2006 Sb. pro úplnou pracovní kvalifikaci v oboru Krajkář/krajkářka a Tkadlec/tkadlena musíte mít odbornou zkoušku z této profesní kvalifikace. Zkoušku již nemůže provádět náš Vzdělávací spolek, ale je nutné ji absolvovat prostřednictvím Hospodářské komory České republiky. Informace najdete na www.hkcr.cz a zde hledejte postupně v oddílech vzdělávání - autorizovaná osoba - profese a zkoušky - umělecká řemesla.

V našich kurzech se můžete na tuto zkoušku připravovat a Vzdělávací spolek může ze všech kurzů vydat Potvrzení o účasti v kurzu.