Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

Česká republika, Praha

učebna VSUŘ
učebna 2učebna 3učebna 4učebna 5

V ČERVNU ZNOVU POKRAČUJEME

Podle rozhodnutí vlády můžeme v měsíci červnu znovu otevřít naše učebny. Provoz kurzů bude upraven tak, abychom dodrželi všechna nezbytná opatření k ochraně zdraví posluchačů i lektorů (hygienická pravidla, rozestupy stolů, počet lidí v učebnách).
Počítáme, že v měsíci červnu proběhnou třetí lekce z období únor-červen 2020. Poslední lekce a plán kurzů na další období naplánujeme podle možností a situace později.
Pokud se někteří posluchači nebudou moci na tyto kurzy dostavit, nic se neděje. Dohodneme se společně na náhradě v následujícím období.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

logo pdf Kalendář kurzů ke stažení (červen 2020)

Další kurzy a akce viz. Kalendář akcí

Těšíme se na vás nejen v našich učebnách: Holečkova 61, Praha 5

Do kurzů je nutné se přihlásit na info@vsur.cz nebo tel. 605 443 514 nebo v kurzech.

Kurz se platí najednou při první lekci (cena je uvedena v tabulce: Kalendář kurzů ke stažení). Pokud nebude kurz naplněn, bude zrušen (informace o zrušení naleznete na těchto stránkách). Zmeškané hodiny si můžete nahradit v jiných hodinách téhož pololetí! Do kurzu můžete přijít i v průběhu pololetí. Při absolvování kurzu vám můžeme vydat osvědčení o jeho absolvování. Informace o rekvalifikačních kurzech naleznete v odkazu Akreditace.

KURZY PROBÍHAJÍ V UČEBNÁCH: Holečkova 61, Praha 5