Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

Česká republika, Praha

učebna VSUŘ
učebna 2učebna 3učebna 4učebna 5

ZKONTROLUJTE SI, ZDA JE VÁMI VYBRANÝ KURZ, OTEVŘEN

Z organizačních důvodů byly některé kurzy zrušeny, nebo byl změněn datum a čas konání.

logo pdf Kalendář kurzů ke stažení (září 2019 - leden 2020)

Do kurzů je nutné se přihlásit na info@vsur.cz nebo tel. 605 443 514 nebo v kurzech.

Kurz se platí najednou při první lekci (cena je uvedena v záhlaví kurzu). Pokud nebude kurz naplněn, bude zrušen (informace o zrušení naleznete na stránkách spolku). Zmeškané hodiny si mohou posluchači nahradit v jiných hodinách téhož pololetí! Do kurzu můžete přijít i v průběhu pololetí. Při splnění osnov můžete získat osvědčení o jeho absolvování. Informace o rekvalifikačních kurzech naleznete na našich stránkách. V případě potřeby je možné přespat v učebně (1 noc 60,- Kč).

KURZY PROBÍHAJÍ V UČEBNÁCH: Holečkova 61, Praha 5