Kdo jsme

Náš spolek byl založen v r. 1992 a vzal si za své šířit vzdělání v oboru uměleckých řemesel, a pro současný a moderní styl hledat a rozvíjet známé i méně známé techniky.

Organizujeme kurzy, semináře, přednášky, exkurze, zájezdy, výstavy, konzultace a praktické ukázky řemesel. Tým lektorek spolku čítá okolo dvaceti stálých a několika hostujících spolupracovníků.

Vlastním nákladem nebo přes vydavatelství zajišťujeme materiály, návody a vzory pro výuku, vydáváme učebnice a skripta. Obstaráváme materiál a pomůcky pro výuku v kurzech. V souvislosti s touto činností se na vás obracíme s prosbou. Máte-li vy, nebo vaši blízcí knihy o ručních technikách, pomůcky či materiály, které již nepotřebujete, ozvěte se nám a domluvíme další. Předem děkujeme.

Firmám a organizacím nabízíme předvádění řemesel na jejich akcích.

Pořádáme kurzy také pro zahraniční zájemce.

Učebny, zázemí, sklad pomůcek a materiálů máme na adrese Holečkova 417/61, Praha.

Učebny